Styrelsekandidater

 

FemaleBoardMembers har en "bank" med lämpliga kandidater till styrelser. Samtliga kandidater är kvalificerade och affärsinriktade yrkeskvinnor.

Våra kandidater täcker olika specialistområden bl.a.

  • Affärsstrategi
  • Bank & Finans
  • Ekonomi
  • Försäljning
  • HR
  • IT
  • Juridik
  • Marknadsföring - kommunikation

 

Några av våra kandidater presenteras kortfattat i de följande sidorna.

Kontakta oss för ytterligare information!

E-mail: info@femaleboard.se

Mobil: 0737847875  (Caisa Sillén)

Kvinnor i styrelsen medför nya infallsvinklar!