Amanda

Utbildning:

Socionomexamen.

Magisterexamen (Hälsa, omvårdnad, reabilitering).

 

Yrkeserfarenhet:

Enhetschef inom offentlig sektor i Göteborg, Nyköping och Stockholm.

Biståndshandläggare.

Språk:Svenska, Engelska, Kurdiska och Persiska (Farsi).

 

Specialitet:

Kommunikation

 

Söker:

Intresserad av styrelsearbete inom företag som arbetar inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Amanda.