Marika

Utbildning:

Civilingenjör (energi) - Lund 1990

MBA, IMD, Lausanne, Schweiz 1998

Yrkesverkamhet:

Stor erfarenhet av interationell affärsverksamhet.  Erfarenhet som investingsrådgivare och utveckling av företag.

Styrelsemedlem i företag noterade på Oslo Stock Exchange.

Specialitet:

Utveckling av företag. Optimering av finansiella resurser. 

Söker:

Styrelseuppdrag i Sverige och Norge.

 

Marika