Jessica

 Jessica

 

Utbildning:

Företagsekonomi, nationalekonomi. Linköpings Tekniska Universitet

Master of Science, Biologi. Lunds Universitet

Entreprenadjuridik. EGA

Certifierad projektledare. (PMP)

International health & safety certificate. TIBA

 

Yrkeserfarenhet bl.a.:

E.ON GmbH - Head of Onshore Wind Construction Europe

E.ON New Build & Tech Ltd. Head of permitting and environmental compliance.

E.ON Gas Sverige AB. Head of biogas business

Styrelseordförande - Söderåsens Bioenergi AB samt Falkenberg Biogas AB

Styrelsemedlem - Swedish Gas Association

Erfarenhet från arbeten i Sverige, Danmark, Tyskland, England och Polen.

 

Specialitet:

Projektledning. Internationell erfarenhet. Miljöteknik. Energi. 

Söker:

Vill gärna bli styrelsemedlem i Skandinaviskt företag där mina kunskaper och internationella yrkeserfarenheter inom främst teknik/miljöteknik/energi kan bli en framgångsrik komponent.