Eva-Mari

Eva-Mari

Utbildning:

Civilekonom. Lunds Universitet 1989.

Fördjupning i redovisning och organisation.

  

Yrkeserfarenhet:

Wilo Nordic AB - Director Finance & Operation (Tysk koncern med 60 dotterbolag i världen)

Getinge Disinfection AB - Ekonomichef & Dataansvarig

Alstom Power Sweden AB - Senior controller, tf Finanschef

Ess-Enn Holding AB - Finanschef, tf Koncernchef

Profilgruppen AB - Ekonomichef

Styrelseuppdrag: Smaland Airport, Englavikens golfklubb

Södra Cell AB - Redovisningschef, Controllerassistent

 

Specialitet:

Ekonomifrågor. Datafrågor. Projektledning. Min styrka är kopplingen mellan effektiva processer, ekonomi och affärer.

  

Söker:

Styrelseuppdrag för producerande företag med internationella affärer.