Jennifer

 

Utbildning:

Fil kand Företagseknomi. Stockholms Universitet. 1994-2000

1 års studier i England (Engelsk litteratur)

1 års stidier i USA (magisteruppsats)

ca 50 interna kurser på Boston Consulting Group 2009-

  

Yrkeserfarenhet:

Projektledare, Stadshuset Stockholm samt Business Arena.

Chef HR Business Partner. Accenture.

Nordic Trainer and Development Manager. Boston Consulting Group.

Nordisk HR chef. Boston Consulting Group.

Nuvarande anställning: Head of Nordic Human Resources. Boston Consulting Group. 

  

Specialitet:

Projektledning. HR. Rekrytering.

 

Söker:

Styrelseuppdragi Svenskt kreativt företag