Caroline

 

 

Utbildning:

Juris kandidat examen, Stockholms universitet

Specialutbildning efter examen i bl. a. avtalsrätt, upphandlingsrätt, penningtvätt och förhandling. 

  

Yrkeserfarenhet:

Affärsjurist vid bank och myndighet. Även jurist vid domstol.

Bolagsjurist vid större internationellt bolag

Praktisk erfarenhet av penningtvättsfrågor och goda kunskaper inom lagstiftningen på området

  

Specialitet:

Avtal

  

Söker:

Styrelseuppdrag där min kompetens inom juridik och förvaltning kan komma till nytta.

 

Caroline