Caisa Sillén
VD

 

 

FaceBook

2017-02-06

Nu har vi startat en sida på FaceBook. 

@femaleboardmembers

Våra tjänster

Vi matchar bolag, som söker kvinnor till styrelseuppdrag och kandidater som kan tillföra bolaget ny kompetens.

Vi assisterar kvinnor som söker styrelseuppdrag.

Aktivt nätverk för våra medlemmar.

Vi kan som konsulter vara behjälpliga för styrelse och VD.

Ett bolags uppgift är att genera vinst så att aktieägarna kan erhålla en god avkastning. För att ett bolag skall stå starkt i dagens tuffa konkurrans behövs styrelser som kan samarbeta och förstå marknadens krav och möjligheter.

För att uppnå detta måste ett antal kriterier vara uppfyllda:

  • Bra och hållbar affärsidé.
  • Bra resurser i form av kompetent personal och god finansiering.
  • Bolaget måste ha en kunnig och kreativ styrelse.

FemaleBoardMembers affärsidé är att förmedla kvinnor med rätt kompetens för att stärka företagets styrelse.

Vårt nätverk är vårt verktyg för att hitta och rekrytera kvalificerade och motiverade kvinnor för olika typer av styrelseuppdrag.

De flesta marknader består i princip av 50 % kvinnor och 50 % män. För att få rätt perspektiv, kunna tolka marknaden korrekt och för att fatta optimala beslut är det därför rimligt att sammansättningen av en bolagsstyrelse speglar marknaden med en liknande fördelning. 

.