Sök en kvinna till din styrelse

Varför kvinnliga ledamöter i styrelsen?

Det skall inte enbart vara för att utjämna könsbalansen utan för att tillföra kvinnlig kompetens för att kunna fatta bra beslut med allsidiga synpunkter och insikter som grund. De flesta marknader består av både män och kvinnor och en liknade fördelning bör speglas i styrelsens sammansättning.

Forskning har visat kvinnor och män har vissa olikheter som kan utnyttjas positivt i styrelsearbetet:

  • Kvinnor är oftast mer samarbetsinriktade och goda lyssnare
  • Kvinnor är osjälviska
  • Kvinnor är ofta intuitiva och mer känslomässiga
  • Kvinnor är mer långsiktiga och bättre att värdera risker
  • Kvinnor har hög simultanförmåga.

 

Att förstärka styrelsen med en eller flera kvinnor kan visa sig vara ett genidrag!

Kontakta oss för en diskussion om vilken kompetens just ditt företag behöver. Om någon av våra kandidater antages som styrelseledamot debiterar vi ett arvode enligt överenskommelse.

 

Caisa Sillén

Tel: 0737847875

mail: info@femaleboard.se